Naše škola nebyla vždy taková jak ji známe?

V dnešní době je naše škola jednou z nejmodernějších a největších pražských škol. Jak je ale stará? A jakou má vlastně historii? Pojďme se podívat do její minulosti, a také na to, co ji ovlivnilo.

Foto: Vanessa Kučerová, SEUP

1971 – 1999
Samotná budova školy byla dostavěna již v roce 1971, od té doby byla sídlem Středního odborného učiliště Vojenských staveb, ke kterému se v roce 1999 přidala ještě Integrovaná střední škola technická. Naše škola poté existovala pod názvem “Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické”. Zajímavostí je, že v roce 1985 se prostory školy objevily v té době populárním seriálu Třetí patro, který točila Česká televize.
Toto je tedy úplný počátek školy, při němž byl ředitelem (od roku 1989 do roku 1999) Ing. Josef Strachoň.

1999 – 2002
V tomto období byla ředitelkou školy Ing. Jana Hornová, ve škole však nenastaly žádné významné změny.

2002 – 2004
Střední odborná škola pro administrativu EU jako taková vznikla v roce 2002, kdy se otevřely obory veřejnosprávní činnosti a ze současných oborů školy obor provoz diplomatických služeb. Součástí školy bylo stále také odborné učiliště, které vzdělávalo žáky ve tříletých oborech. Po vystudování školy jste se tedy klidně mohli stát automechaniky, provozními techniky nebo nástrojaři. Zásluhy patří tehdejší ředitelce Mgr. Janě Volfové.

2004 – současnost
Od roku 2004 je ředitelem naší školy Mgr. Roman Liška, a právě v tomto roce se škola začíná podobat té dnešní.
Technické obory v roce 2004 zanikly a nahradily je již současné vzdělávací programy – právní administrativa, později řízení lidských zdrojů a samozřejmě také mediální komunikace. Obor veřejnosprávní činnost postupně zanikl.
Od té doby se však ještě naše škola v mnoha ohledech změnila. Především díky rekonstrukcím, které probíhaly mezi rokem 2009 a 2011. Kromě toho, že se zlepšilo venkovní vzezření školy, se naše škola stala plně bezbariérovou, a to díky výtahům a nájezdovým rampám v budovách A, B i C. I proto může dnes naši školu navštěvovat studentka na vozíku.
Od této chvíle mají studenti také možnost v letních dnech o přestávkách využívat školní dvůr, kde vzniklo příjemné místo pro posezení. Pro zlepšení výuky vzniklo mnoho nových prostorů. Modernizací prošly budovy B a C, kde najdeme jazykové a počítačové učebny s moderním vybavením.
V roce 2012 byl vybudován konferenční sál v budově B.
Dále je nutné zmínit vznik posledního z dnešních oborů – bankovnictví. Obor se poprvé otevřel ve školním roce 2018/2019 a je tedy stále novinkou.
Již v roce 2004 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie čítala 599 studentů. Počet tříd se od té doby z původních šestnácti zvětšil na dvacet osm. Škola má dnes 860 žáků, kteří navštěvují pět různých oborů, a zájem o školu stále stoupá.