Recyklace a třídění odpadu

Autor: Tereza Škabradová, M1A

Jak jistě sami dobře víte, tyto dvě věci jsou jedním z velice řešených témat posledních let. Důvod? Každým rokem nás je na planetě čím dál více a tím pádem i přibývá odpadu, který následně ničí naši planetu. Každý z nás vyhodí odhadem 150-200 kilogramů odpadu za rok, ale ne každý si dá práci s tím, aby to všechno roztřídil.  Pokud si tu práci s tím dáte, dokážete roztřídit více jak třetinu tohoto množství. Což je odhadem 25 kilogramů plastů, 30 kilogramů papíru a 15 kilogramů skla. A proto i tato sice nudná, ale potřebná aktivita, nám pomáhá dělat planetu lepším místem.

Tato slova se často zaměňují, proto by bylo vhodné, vám prozradit, jaký je mezi těmito dvěma věcmi rozdíl. Třídění je vyhazování daného odpadu do správných kontejnerů a provozuje jej občan. K recyklaci však dochází až po přetřídění. Je to technický proces, při kterém se odpad přemění v nový materiál, který lze opět použít.

Třídění možná zní jednoduše, ale to není úplně pravda. Každý samozřejmě ví, že do žlutého kontejneru patří plast, do modrého papír a do zeleného sklo. Věděli jste ale, že existuje i hnědý kontejner na bioodpad či že existuje šedý na elektro? Nebo že bílé sklo patří do bílých kontejnerů a až teprve to barevné patří do zelených?

Proč je vlastně dobré třídit odpad? Je mnoho důvodů proč. Například tím šetříme energii a díky tomu zabraňujeme nadměrnému produkování škodlivého oxidu uhličitého. Také tím, že se přetříděný odpad nespálí či neodveze na skládku, šetříme suroviny, jako je například uhlí nebo dřevo. Recyklováním 1 tuny papíru ušetříme 1,1 tunu dřeva. Ročně tak zachráníme 2 miliony stromů! Díky tomu všemu se například v roce 2014 zachránilo 25 km2 přírody. A sami dobře víte, že naše planeta už není v nejlepším stavu a je potřeba se o ni starat. Myslete na to.